UPSC MPSC IAS preparation logo
SYNERGY STUDY POINT
UPSC and MPSC Coaching Class
आमचे MPSC गुणवंत
MPSC परीक्षा
UPSC MPSC IAS preparation   
   MPSC
UPSC MPSC IAS preparation   
   PSI
UPSC MPSC IAS preparation   
   STI
UPSC MPSC IAS preparation   
Download Documents
आमची पुस्तके

आमची यशाची परंपरा
अभिनंदन...!!!

        २०१०-११ साली सिनर्जीयन आकाश लिगाडे महाराष्ट्रात प्रथम तर विजय कुलांगे यांनी महाराष्ट्रात द्वितीय स्थान पटकावून सिनर्जीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला.हीच परंपरा २०११-१२ साली सिनर्जीयन रमेश घोलप यांनी महाराष्ट्रात प्रथम येऊन पुढे चालविली. त्यानंतर हा वारसा पुढील निकालामधेही सिनर्जीयन्सनी चालूच ठेवला आहे.

 

<
यशस्वीविद्यार्थी:२०१४-१५

नाव पद नाव पद
१)  सिद्धार्थ भंडारे उपजिल्हाधिकारी २३)  राणी फराटे सहायक निबंधक(सहकारीसंस्था)
२) शीतल देशमुख उपजिल्हाधिकारी २४) प्रियांका अरुण सावंत उपअधीक्षक(भूमीअभिलेख)
३) श्रीनिवास अर्जुन उपजिल्हाधिकारी २५) प्रियदा साकोरे उपअधीक्षक(भूमीअभिलेख)
४) अमोल कांबळे उपजिल्हाधिकारी २६) प्रिया बेंबरे उपअधीक्षक(भूमीअभिलेख)
५) क्रांतीडोंबे उपजिल्हाधिकारी २७) पराग कोडगुले नायब तहसीलदार
६) विशालकुमार मेश्राम उपजिल्हाधिकारी २८) रामकृष्ण शेणेकर नायब तहसीलदार
७) वर्षा लांडगे उपजिल्हाधिकारी २९) प्रशांत जाधवर नायब तहसीलदार
८) अर्जुन भोसले पोलीसउपअधीक्षक ३०) संजयकुमार डव्हाळे नायब तहसीलदार
९) श्रीकांत दिसले पोलीसउपअधीक्षक ३१) अंगद असतकर नायब तहसीलदार
१०) मिताली संचेती पोलीसउपअधीक्षक ३२) राहुल वाघ नायब तहसीलदार
११) औदुंबर पाटील तहसीलदार ३३) व्यंकटेश तुप्ते नायब तहसीलदार
१२) पल्लवी टेमकर तहसीलदार ३४) ओंकार ठाकरे नायब तहसीलदार
१३) शोभा पुजारी तहसीलदार ३५) जाई कोंडे नायब तहसीलदार
१४) प्रशांत नेरकर सहायकविक्रीकरआयुक्त ३६) सिद्धार्थकुमार मोरे नायब तहसीलदार
१५) सतीश बुद्धे उपमुख्यकार्यकारीअधिकारी ३७) सुरज बारापत्रे नायब तहसीलदार
१६) कमलकिशोर राठी सहायक संचालक, वित्तवलेख ३८) अस्लम जमादार नायब तहसीलदार
१७) निलेश वानखेडे सहायक गटविकास अधिकारी ३९) अर्चना मैंदर्गी नायब तहसीलदार
१८) शेखर देशमुख सहायक गटविकास अधिकारी ४०) नेहा दिनेश हिर्लेकर नायब तहसीलदार
१९) अतुल पारसकर सहायक गटविकास अधिकारी ४१) भालबलराम अंबो नायब तहसीलदार
२०) अंकुश जाधव सहायक गटविकास अधिकारी ४२) श्वेतानंद आल्हाट नायब तहसीलदार
२१) शुभदा पाटील सहायक गटविकास अधिकारी ४३) किरण जवद्वाद नायब तहसीलदार
२२) जया कोल्हे सहायक गटविकास अधिकारी    यशस्वी विद्यार्थी:२०१३-१४

नाव पद नाव पद
१) दिनेश पल्लेवाड सहायक विक्रीकर आयुक्त १९) तेजस्विनी पाटील गट विकासअधिकारी
२) सीमा महाले सहायक विक्रीकर आयुक्त २०) संदीप घोणशीकर गट विकासअधिकारी
३) सुरेशकुमार मुळीक सहायक विक्रीकर आयुक्त २१) मनोज राऊत सहायक गटविकास अधिकारी
४) क्रांती डोंबे उपनिबंधक(सहकारी संस्था) २२) अमोल ताकभाते सहायक गटविकास अधिकारी
५) अविनाश भागवत उपनिबंधक(सहकारी संस्था) २३) राजेश जोगदंड सहायक गटविकास अधिकारी
६) प्रियांका गाडीलकर उपनिबंधक (सहकारी संस्था) २४) राणी फराटे सहायक गटविकास अधिकारी
७) औदुंबर पाटील गट विकास अधिकारी २५) विशालकुमार मेश्राम सहायक गटविकास अधिकारी
८) श्रीकांत दिसले गट विकास अधिकारी २६) अनुराधा बाबर सहायक गटविकास अधिकारी
९) शुभांगी पाटील गट विकास अधिकारी २७) ज्योती कवडा देवी सहायक गटविकास अधिकारी
१०) गिरीष धायगुडे गट विकास अधिकारी २८) प्रसाद गाजरे सहायक गटविकास अधिकारी
११) शीतल देशमुख गट विकास अधिकारी २९) प्रज्ञा घोलप नायब तहसीलदार
१२) पल्लवी टेमकर गट विकास अधिकारी ३०) नेहा दिनेश हिर्लेकर नायब तहसीलदार
१३) श्वेता पालवे गट विकास अधिकारी ३१) प्रसाद बोरकर मुख्याधिकारी
१४) ज्ञानदा फणसे गट विकास अधिकारी ३२) काकासाहेब डोईफोडे मुख्याधिकारी
१५) उमेश नांदगावळी गट विकास अधिकारी ३३) मंगेश देवरे मुख्याधिकारी
१६) शशिकांत शिंदे गट विकास अधिकारी ३४) मिताली संचेती मुख्याधिकारी
१७) शोभा पुजारी गट विकास अधिकारी ३५) अभिषेक पराडकर मुख्याधिकारी
१८) अश्विनी ठाकूर गट विकास अधिकारी    

 

यशस्वीविद्यार्थी:२०१२-१३

नाव पद नाव पद
१) सचिन घागरे उपजिल्हाधिकारी १४) श्रीकृष्ण टिकले सहायक विक्रीकर आयुक्त
२) निलेश श्रिंगी उपजिल्हाधिकारी १५) रंगनाथ आढाव सहायक विक्रीकर आयुक्त
३) सचिन खल्लाळ उपजिल्हाधिकारी १६) रणजित हाटोळे सहायक विक्रीकर आयुक्त
४) चेतन गिरासे उपजिल्हाधिकारी १७) अहुजा भिमाडे सहायक विक्रीकर आयुक्त
५) नितिनकुमार हिंगोले उपजिल्हाधिकारी १८) सायली धोंडगे सहायक विक्रीकर आयुक्त
६) नम्रता चाटे उपजिल्हाधिकारी १९) लीना काळे सहायक विक्रीकर आयुक्त
७) विशाल ढुमे पोलीस उपअधीक्षक २०) महेंद्र पवार सहायक विक्रीकर आयुक्त
८) विजयकुमार मराठे पोलीस उपअधीक्षक २१) सुजित देवकर सहायक संचालक, वित्तवलेखा
९) नितिन काटेकर पोलीस उपअधीक्षक २२) राजू लाकूडझोडे सहायक संचालक, वित्तवलेखा
१०) चंद्रशेखर बोर्डे सहायक विक्रीकर आयुक्त २३) अभिजीत वायकोस मुख्याधिकारी
११) संदिप मेहेत्रे सहायक विक्रीकर आयुक्त २४) प्रसाद शिंगटे मुख्याधिकारी
१२) विलास नाईक सहायक विक्रीकर आयुक्त २५) नामदेव पाटील तहसीलदार
१३) रविराज जाधव सहायक विक्रीकर आयुक्त    

 

नाव पद नाव पद
१.   ११  
२.   १२  
३.   १३  
4.   १४  
५.   १५  
६.   १६  
७.   १७  
८.   १८  
  १९  
१०.      


 

Synergy Study Point @ 2015 All Rights Reserved.